Dr. Bora Özcan

Medikal Estetik Hekimi

“Güzelleşirken…

Kadın sağlıklı olduğu ölçüde güzeldir. Diğer bir deyişle, güzel olan her şey sağlıklıdır. Çünkü bu iki kavram ancak birbiri ile bütün oluşturduğu zaman anlamlıdır. Doğanın bir kanunu olarak bu her zaman böyledir. Sağlığı korumayan her canlı sonunda güzelliğini kaybetmeye mahkumdur.

Şöyle bir çevrenize bakın neleri estetik buluyorsunuz? Nelerin güzelliği sizi etkiliyor? Yanıt çok basit, sağlıklı olan her şey bizi etkiler. Güzellik kavramı toplum yapısının özelliklerine bağlı olarak değişse de sağlık kavramı hiçbir zaman değişmez. Sağlık, güzel olan her şeyi besleyen ve devamlılığını sağlayan temel unsurdur.

Öyleyse güzelleşmek, her canlının doğasında var. Hoşa gitmeyi, imrenilen gözlerle takip edilmeyi kim istemez.

Yine tarih sayfalarına bakacak, bu iki kavramın varolmamızın temel taşlarını oluşturduğunu görürüz. Öyle ki, insanlar bir çok ölümcül hastalığın çaresini bulmaktan daha çok, sonsuz güzelliğin formülünü bulmaya çalışmışlardır. Dolayısıyla da günümüze kadar yadsınamayacak kadar büyük bir miras bırakmışlardır. Türk mitolojisinde sıklıkla “ab-ı hayat” tan bahsedilir. Anlamı: hayat suyudur,ölümsüzlük verdiğine inanılır. Yine, ölümsüzlük, ölümden sonraki hayat, ölümve ötesi konuları yeterince işlenmiştir.

İnsanların doğumdan ölüme kadar süreçte ki en önemli amaçları da uzun yaşamak hatta sonsuza kadar yaşamaktır. Günümüzde gelinen nokta ise yaşamı uzatmak ama estetik ve güzellikten ödün vermeden olmuştur.

Sonuçta, bu konuda ki gelişmeler ilk olmadığı gibi şüphesiz sonda değildir. İnsanların istekleri bitmek bilmeyen bir şekilde bu konuda hızla artarken, mükemmele ulaşma isteğinin de önüne geçmek mümkün olmamaktır. Bizler de kendi yaşam dilimizde, hep birlikte bunları görmeye devam edeceğiz…

DR.BORA ÖZCAN
Medikal Estetik Hekimi