FRAKSİYONEL KARBONDİOKSİT LAZER

Karbondioksit Fraksiyonel lazer, son yıllarda geliştirilen ve dermatolojik uygulamalarda önemli bir yer tutan bir lazer yöntemi olmakla birlikte, ciltte önemli ve derin etkiler yaratabilen, cildi hasarlayarak iyileştiren lazerler sınıfındandır. Bu sınıfta bilinen bir diğer lazer yöntemi de Erbiyum Yağ lazerdir. Söz konusu lazer yöntemleri, uygulandıkları alanda istenen yoğunluk ve derinlikte etki yapabilmektedir. Ancak teknik özelliklerinden dolayı Karbondioksit Farksiyonel lazer ciltte daha derin tabakalara inebilmektedir.

Karbondioksir Fraksiyonel lazer, uygulandığı cilt yüzeyinde otomatik boşluklar bırakmaktadır. Tüm yüzeyi etkilemeden, yüzeyin uygun görülen yüzdesi kadarını etkilemektedir. Ayrıca Karbondioksit Fraksiyonel lazer, dokudaki suya tutunarak uygulandığı dokuyu buharlaştırmakta ve etkilenme derinliği kontrol edilebilmektedir. Fakat Erbiyum Yağ lazer, suya karbondioksit lazerden daha fazla tutunduğundan uygulanan alanda fazla derine inememekte ve yüzeysel olarak etki etmektedir. Karbondioksit lazer ise suya daha az tutunmakta ve daha derine inmektedir. Bu özellik sayesinde önemli avantajlar sağlanmaktadır:

Doku, klasik lazerlerdeki gibi tamamıyla tahrip olmadığından aşırı doku reaksiyonu oluşmamaktadır. Ağrı azdır.
Enfeksiyon ihtimali düşer.
Kötü iyileşme riski minimize edilmiş olur.
İşlem sonrası iyileşme süreci çok kısalmaktadır.

Söz konusu avantajlarından dolayı Fraksiyonel lazer, hızla Klasik Ablatif lazerlere alternatif olmakta ve son yıllarda birinci tercih durumundadır. İz tedavilerinde, cilt çatlaklarında ve cilt gençleştirmede bilinen en yeni teknolojilerdendir.

 

DOKTORUMUZA DANIŞIN